Training voor Receptiemedewerkers

Doel: 
De training is bedoeld voor degenen die de melding van het incident in het bedrijf opnemen, maar ook voor hen die de procedures rond alarmmeldingen opstellen en/of beheren. Adequaat handelen van receptiemedewerkers bij calamiteiten inzake alarmering en communicatie.

 

    Inhoud: 

    De opleiding omvat één dag of twee dagdelen. 
    In deze cursus wordt aandacht besteed aan de melding van een
    incident en de procedure zoals deze door de
    politie/brandweer/ambulance wordt gehanteerd.
    Hoe te handelen bij:

    • Eerste Hulp melding
    • Brandmelding
    • Bommelding
    • Poederbrief
    • Werking brandmeldcentrale

    Training:

    • Alarmeren van de interne hulpverlening
    • Alarmeren van de externe hulpverlening (brandweer, politie of ambulance).
    • Locatie van BHV hulpmiddelen
    • Wat moet er in het bedrijf geregeld zijn
    • Ondersteuning hoofd BHV

    Opleidingsduur

    Tenminste 1 dagdeel. 

    Inschrijving

    Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers per opleiding.

    Certificering: 
    De deelnemers aan deze trainingsdag ontvangen het certificaat receptietraining bedrijfshulpverlening.
    Kosten: 
    Individueel € 130,00 per persoon inclusief lesmateriaal

    Aanmelden

     
    1 Contactpersoon 2 Cursisten